Spotkania autorskie

Wydawnictwo Kocur Bury organizuje spotkania autorskie połączone z warsztatami z Agnieszką Zimnowodzką,
autorką książek z serii „Humorki”, „Historii zamiecionych pod dywan” oraz „Historii wyciągniętych z kapelusza”.

Zapraszamy do kontaktu przedszkola, szkoły i biblioteki zainteresowane organizacją spotkania.

Monika Kulińska
monika.kulinska@kocurbury.pl
tel. 518 977 890